Torgny Lindgren sa i en radiointervju att det hade tagit honom 40 år att gestalta de erfarenheter som ligger till grund för romanen Pölsan.
Intressant och inspirerande tycker jag som är ganska långsam. Magritte har gjort målningar som är omsorgsfullt gestaltade dramer om skuld och sorg. I ”The Menaced Assassin” från 1926 ligger en död kvinna på en dyscha. I en av mina målningar låter jag den döda gå därifrån och ger henne ensam ett utrymme i en ny målning. Hon återkommer också på andra platser. Ibland tar hon sin tillflykt till en blå vagn, ibland är hon eftersökt av män och ibland intar hon alltså delvis andras gestalter. Ibland målar jag henne på en container.

Två Texter (PDF)

Anna Kristensen
Sörfors 161
905 88 Umeå
Tel 0730 350 352
anna(att)annakristensen.com
Innehar F-skattsedel

95sites

Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar

Sommaren 2021

Äger rum med Konsthall Norra Kvarken i Järnäsklubb som bas. De deltagande konstnärerna har i uppdrag att skapa konstverk där naturens mindre livsformer är mottagare av verken.

Grethe, en vapenmottagning

1 september 2020 - 1 augusti 2021
Roskilde Museum, Danmark

19 oktober - 3 november 2019
Ahlbergshallen, Östersund

27 oktober 2018 - 13 januari 2019,
Umeå Konsthall, Väven

Under fem års tid har Kristensen undersökt sin egen släkthistoria. Genom ett omfattande dokumentärt arbete om sin pappa och hans deltagande i en dansk motståndsrörelse, vill hon synliggöra denna mörklagda del av andra världskrigets historia.

Köpmanholmens Fabriksträdgård

Köpmanholmens fabriksträdgård är ett pågående konstprojekt som drivs av Eva Skåreus, Katarina Arnquist, Lage Kjellqvist, Karl-Anders Boman, Kristina Helander och jag.

Anna Jonssons Blommor

en plats till Anna Jonssons minne, på Rådhusesplanaden under kulturhuvudstadsåret i Umeå, 2014.

Umeå växer och många som flyttar hit kommer från inlandet eller har sina rötter där. Många byar är helt tömda på åretruntboende. Husen står tomma och förfaller. Kvar vid gårdarna finns ofta trädgårdsväxter. De fortsätter blomma år efter år i det höga gräset mellan slyet i de övergivna trädgårdarna.

Containermålningar

Containermålningarna, (ca 20x20cm) är målade direkt på godscontainrar som står uppställda på godsterminaler och liknande. Containrarna fraktas runt i världen utanför min kontroll och jag tycker om att föreställa mig någon som är ute och går med sin hund i Frankfurt eller Hoting plötsligt haja till inför min målning.

Pärlhalsbandet

2013 09 25

Konstnärlig gestaltning på Härnösand central

Verket består av tre delar som samverkar och utgör en helhet. Ledord för verket har varit: tid, resande, minnen, möten och meningsskapande.

Mellan dröm och verklighet

2010 08 28

Konstnärlig gestaltning till kommunikationshallen vid nybyggda avdelningen för barn och onkologi, Umeå Universitetssjukhus.

Arcus

Luleå, 1991

Installation utförd i samarbete med Christer Lövgren och Peter Lundström

Kaplanskolan

Skellefteå - 1991

Akutmottagning norrlands universitetssjukhus

Umeå - 1982

Voodoo

Tullkammaren Umeå - 1981

Installation utförd i samarbete med Peter Lundström